Board Of Directors

Dr. R. A. Mashelkar

Dr. R. A. Mashelkar

President

Mr. Jayant Umranikar

Mr. Jayant Umranikar

Chairman

Dr. Arun Nigavekar

Dr. Arun Nigavekar

Vice President

Prof. Dilip Satbhai

Prof. Dilip Satbhai

Hon. Treasurer

Dr.Bhushan Patwardhan

Dr.Bhushan Patwardhan

Hon. Director

Prof.(Dr).S. Siva Raju

Prof.(Dr).S. Siva Raju

Hon.Director

Ms. Anjali Raje

Ms. Anjali Raje

Executive Director